pl  /  en  /  de  /  ru

Lakma Sp. z o.o.

Lakma Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Frysztacka 173

 

Tel. 033-852-66-01

e-mail: lakma@lakma.com

 

Dział Księgowości:

Tel. 033-852-66-13

 

 

Informacja o planie połączenia Spółki
Zarząd Lakma Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, na podstawie art. 500 § 21  Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości – uzgodniony w dniu 28 maja 2018 r. plan połączenia Lakma Sp. z o.o. (spółka przejmowana) ze spółką Lakma Strefa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (spółka przejmująca).
Sprawdź plan połączenia spółek klikając tutaj

 

LAKMA Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej

pod nr 0000314908, NIP 548-007-55-25, REGON 070007789, Wysokość kapitału zakładowego 1.000.000 zł

Formularz